Τι είναι το Facebook Audience Network;

 

Τα Facebook ads είναι γνωστά, τι είναι όμως το Facebook Audience Network;

Tο Facebook Audience Network είναι το αμέσως επόμενο βήμα για την μεγαλύτερη διάδοση των Facebook ads. Τα Facebook ads έχουν δημιουργηθεί για να προσαρμόζονται στις προτιμήσεις του κάθε χρήστη και έχουν εύκολα μετρήσιμα αποτελέσματα, γι’ αυτό το λόγο θεωρούνται επιτυχημένα.

Τα ads στο Audience Network έχουν δύο επιχειρησιακούς στόχους, τα “app installs” και “engagement”. Σε αυτό το περιβάλλον για την αποτελεσματικότερη διάδοση χρησιμοποιούνται τρία banner formats:

 

Η προώθηση των Facebook ads στο Audience Network γίνεται με μόνο ένα κλικ και αξίζει να σημειωθεί ότι παρέχονται οι ίδιες δυνατότητες targeting με τα Facebook ads. Σύμφωνα με έρευνες, τα ads του Audience Network είναι μια εξαιρετική πηγή απόκτησης πιστών και μεγάλης αξίας χρηστών για τα περισσότερα apps.

Πηγή: suit.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *