Δωρεάν πανελλαδικό ασύρματο Internet στα μέσα του 2015

wifi

Οι πολίτες 310 δήμων σε όλη τη χώρα θα μπορούν να έχουν πρόσβαση δωρεάν σε ασύρματο Internet (WiFi) αφού στα μέσα του ερχόμενου έτους, θα αναπτυχθούν 4000 περιοχές πρόσβασης/hotspots (ή 14.000 σημεία πρόσβασης/ access points) σε όλη την επικράτεια.
Πέντε εταιρείες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για το έργο “Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια“. Οι εταιρείες που υπέβαλαν προσφορά είναι οι:

  • Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
  • Τελεστώ, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ε.Π.Ε
  • Cosmos Business Systems, Συστήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία
  • ZTE Ελλάς, Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμος Εταιρία
  • Intracom Ανώνυμη Εταιρία Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 23/10/2014 και ώρα 10:00 π.μ. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν, οι ανάδοχοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν συμφωνία-πλαίσιο με τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εν συνεχεία να συμμετέχουν στις διαδικασίες για τη σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου.

Όπως αναφέραμε, το έργο αφορά στη δημιουργία περίπου 4.000 περιοχών πρόσβασης/hotspots (ή 14.000 σημείων πρόσβασης/access points) σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με τις υποδείξεις των κατά τόπους δημοτικών αρχών (πλατείες, κοινόχρηστοι χώροι, πεζόδρομους, δημόσιες βιβλιοθήκες κ.ά). Μέσω του δικτύου που θα εγκατασταθεί, οι πολίτες της χώρας θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτύου, μέσω του κινητού τηλεφώνου τους, του tablet ή του φορητού υπολογιστή τους. Επιπλέον, το έργο προβλέπει και την δυνατότητα προσφοράς ταυτοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες από τους Δήμους. Αποτελεί το μεγαλύτερο έργο διεθνώς σε επίπεδο κάλυψης χώρου και τα αποτελέσματα του αναμένεται να αποτελέσουν καλή πρακτική για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εγκαταστάσεις προβλέπεται ότι θα ξεκινήσουν να λειτουργούν σταδιακά από τις αρχές έως και τα μέσα του επόμενου έτους (2015). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”. Στο ποσό περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, του λογισμικού διαχείρισης, των υπηρεσιών εγγύησης και συντήρησης του δικτύου αλλά και το λειτουργικό κόστος έως το τέλος Οκτωβρίου του 2015.

Το παραπάνω αποτελεί τη 1η φάση ενός ευρύτερου έργου. Κατά τη 2η φάση που θα ακολουθήσει, θα ενταχθούν στο δίκτυο σημεία ειδικού ενδιαφέροντος και χωροθέτησης μεγάλης έκτασης (π.χ. πάρκα, λιμάνια, αρχαιολογικοί χώροι). Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” με πόρους του ΕΤΠΑ (ΕΕ).

Να αναφέρουμε, ότι οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Internet για διάστημα έως και 30 λεπτών, εφόσον βρίσκονται σε απόσταση έως και 20 μέτρων από το σημείο πρόσβασης για εσωτερικούς χώρους, και σε απόσταση έως 100 μέτρων για εξωτερικούς χώρους. Κάθε σημείο θα εξυπηρετεί 40 με 50 χρήστες ταυτόχρονα, οι οποίοι θα έχουν απλή πρόσβαση στο Internet, και δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες του Δήμου, σε πληροφορίες της περιοχής ή της πόλης, ενώ όπως είναι φυσιολογικό θα υπάρχουν περιορισμοί σε ακατάλληλο περιεχόμενο, video streaming κ.ά. Η ταχύτητα επίσης θα περιορίζεται στα 1.0-1.5Mbps.

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, ότι το παραπάνω σχέδιο/πρόγραμμα δεν καλύπτει τον Δήμο της Αθήνας, που αναπτύσσει το δικό του δίκτυο ασύρματης πρόσβασης στο Internet.

Πηγή: ΥΜΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *