Η digital διαφήμιση με άλλο μάτι

 

 

Ένα από τα βασικά προτερήματα της τεχνολογίας είναι η εξοικονόμηση χρόνου. Tο programmatic buying έχει εισχωρήσει στον τομέα του online advertising, αλλάζοντας τα δεδομένα του διαφημιστικού υλικού.

Πρόκειται για την αυτοματοποιημένη διαδικασία συναλλαγών στην ψηφιακή διαφήμιση, η οποία επιτρέπει στους advertisers να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε third party δεδομένα-behavioral data για τη δημιουργία αποτελεσματικών και πιο στοχευμένων διαφημίσεων, γρηγορότερα και ευκολότερα, σε αντίθεση με το παραδοσιακό media plan.

Επίσης, οι brand marketers έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν το ποσό το οποίο θέλουν να καταθέσουν, το κοινό το οποίο θέλουν να στοχεύσουν αλλά και το πόσο viral θα γίνει η διαφήμιση. Σημαντικό ρόλο έχουν παίξει στο programmatic buying οι mobile πλατφόρμες. Βάσει στατιστικών οι αγορές για mobile ads αποτελούν το 30% των programmatic υπηρεσιών και το 40% στο inventory των εκδοτών.

Οι programmatic αγορές χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

Real Time-Bidding (RTB): αναφέρεται στη δημοπρασία ad impressions σε αληθινό χρόνο από τους εκδότες στους υποψήφιους ενδιαφερόμενους advertisers. Η διαδικασία ξεκινάει όταν κάποιοι χρήστες επισκεφτούν ένα website. Την ίδια στιγμή, ο ad server καταγράφει τα στοιχεία των χρηστών λαμβάνοντας και αξιολογόντας τις προσφορές τους.  Τα ad impressions κατοχυρώνοται στο χρήστη που υπέβαλε τη μεγαλύτερη προσφορά βάσει της ελάχιστης τιμής που όρισε ο εκδότης. Οι δημοπρασίες γίνονται μέσω του Ad Exchange.

Programmatic Direct: είναι η αυτοματοποιημένη αγορά διαφημιστικού υλικού.  Σε αντίθεση με το Real Time Bidding δεν εφαρμόζεται η διαδικασία της δημοπρασίας.

Παρότι έχουν γίνει αρκετές αναφορές για το programmatic buying για χαμηλή ποιότητα διαφημιστικού υλικού, δείχνει να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στον τομέα της ψηφιακής διαφήμισης. Όσο η τεχνολογία εξελίσεται ο στόχος των marketers παραμένει ίδιος: deliver the right message to the right person at the right time. Το programmatic buying παρέχει αυτήν τη δυνατότητα, με στόχο τη βελτιστοποίηση διαφημιστικών δαπανών που θα οδηγήσει στην εφαρμογή ποιοτικότερων διαφημιστικών καμπανιών και την καλύτερη διαχείριση των inventories από τους publishers-web owners.

Πηγη: suit.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *